Нормативні документи

Правила прийому

до Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»Миколаївський фаховий колледж у 2022 році (Оновлені)

Додаток 1.  Перелік спеціальностей, за якими оголошено прийом на навчання на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр.  Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2.    Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання  на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та ступень вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 5.    Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів