ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • заява в паперовій формі (заповнюється вступником особисто в приймальній комісії), у якій вступник вказує спеціальність та форму навчання;
  • копія документа, що посвідчує особу (у 2 екз.);
  • оригінал та копії (у 2 екз.) Атестату про повну загальну середню освіту і додатку до нього;
  • оригінал та копії (у 2 екз.) документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, за результатами вступних іспитів (за наявності).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістапроводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та вступні іспити 1 серпня 2018 року 24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 8 серпня 2018 року
Строки проведення творчих конкурсів 28 липня – 7 серпня 2018 р. 27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань 2 – 7 серпня 2018 року
Строки проведення співбесід 2 – 4 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 14 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року

27 листопада 2018 року

Термін зарахування вступників* не пізніше 17 серпня 2018 року 7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2017 року

 

  1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістапроводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР кваліфікованого робітника
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду та складати вступні іспити 1 серпня 2018 року 24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 8 серпня 2018 року
Строки проведення творчих конкурсів 28 липня – 7 серпня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань 2 – 7 серпня 2018 року
Строки проведення співбесід 2 – 4 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 14 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Термін зарахування вступників* не пізніше 17 серпня 2018 року 7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

Звертайтеся до відбіркової комісії вже сьогодні!