VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану»

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Миколаївський інститут розвитку людини

Миколаївський фаховий коледж

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

Управління освіти Миколаївської міської ради

The Academy of Management and Administration in Opole (Ополе, Польща)  

                          

VІ Міжнародна

науково-практична конференція

«Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві

в умовах воєнного стану»

19 травня 2022 року

Напрямки роботи:

ü  Воєнний стан і права людини.

ü  Теоретико-методологічні засади інтеграції людини в суспільне життя.

ü  Розвиток людини в інтегрованому суспільстві: правовий та соціально-комунікаційний аспекти.

ü  Сучасні моделі та технології супроводу осіб із інвалідністю.

ü  Неформальна та інформальна освіта в умовах інклюзії: можливості та перспективи.

ü  Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації фахівців для роботи з людьми з інвалідністю.

ü  Сталий розвиток продуктивних сил регіону в умовах воєнного стану.

Робочі мови конференції:українська, польська, англійська.

Форма участі:дистанційна (zoom-конференція)

Посилання на zoom-конференцію для дистанційної участі

https://us04web.zoom.us/j/79009452656?pwd=Vi9VTFAzbzl0dWloQWxuMXNHRG1MZz09

Ідентифікатор 790 0945 2656                Код доступу 2021

У рамках VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану» буде виділено рубрику з наукового есе «Війна, надія, майбутнє очима студентства та науковців». У науковому есе автори зможуть поділитися із науковою спільнотою своїми думками щодо російського вторгнення на території суверенної території Україні з точки зору своєї професійної орієнтованості чи загальнолюдських цінностей.

До участі у конференції запрошуються студенти, науковці, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів середньої, фахової передвищої та вищої освіти, керівники закладів освіти, управлінь та відділів освіти, представники органів влади та місцевого самоврядування, інші особи, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Участь у конференції є безкоштовною

Для участі у конференції необхідно до 15 травня 2022 року року подати заявку на участь за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGts0T9m2j0lGdmjZGsKt-tMTa3Aw6PdFhsw-idOltkd9IYg/viewform

За результатами роботи конференції планується видання електронного збірника матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті Інституту http://www.mmirl.edu.ua/

За бажанням можна замовити друковані матеріали конференції.

Вартість друкованих матеріалів становить:

сертифікат учасника – 15 грн.

програма конференції – 40 грн.

— збірник тез – 150 грн.

Реквізити для здійснення оплати за друковані матеріали:

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

р/р UA753052990000026002031709638 В КБ АТ «Приватбанк», ЄДРПОУ 23625234 призначення платежу: оплата за друковані матеріали ПІБ.

Сканкопію квитанції про здійснення оплати необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету – svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені замовника (наприклад: Іванов І.)

Початок роботи конференції – 19 травня 2022 року о 10:00 годині.

За довідками звертатись:

заступник директора з наукової діяльності Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»

Завгородній Андрій Володимирович – (093) 29-79-284

Технічні вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей (до 3-х повних сторінок) надсилаються окремим файлом на електронну адресу оргкомітету – svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: Іванов_тези).

Термін подачі матеріалів до 15 травня 2022 року.

Текст необхідно подавати у форматі Microsoft Word. Основний текст: шрифт – 14, інтервал – 1,5, гарнітура – Times New Roman. Формат аркушів А4. Відступи зліва – 2 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. Номери сторінок не проставляються.

Якщо матеріали містять таблиці або / та рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, розмір шрифту – 12, гарнітура – Times New Roman, математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 54]

У першому рядку тез вказуються ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний, 14), справа. Наступний рядок – місце роботи (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 14, напівжирний), по центру. Через рядок – коротка анотація (2-3 рядка) та ключові слова (5-6 слів).

Потім, через рядок – основний текст.

Література – посередині. Розміщення за абеткою (відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Зразок оформлення тез:

Степан Рудько,

викладач кафедри підприємництва,

управління та адміністрування

Миколаївського інституту розвитку людини

Університету «Україна»

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розглянуто сучасний стан та розвиток конкуренції на ринку цінних паперів. Встановлено специфіку основних видів конкуренції між цінними паперами в Україні та конкуренції між торговцями цінними паперами.

Ключові слова: цінний папір, ринок цінних паперів, конкуренція, конкурентоздатність, фондова біржа, пакет цінних паперів, рейтингова агенція.

Текст доповіді

Література

1. Абакуменко О. В. Дослідження розвитку конкурентного середовища фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 25–30.

2. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / Ю. Л. Бошицький (заг. ред.). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2009. 536 с.

3. Кащак Т. О. Біржовий ринок цінних паперів в економіці України. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (23 листопада 2017 р.). Київ: Алерта, 2017. С. 49–54. URL: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2017_ZbirnikFinConf.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Технічні вимоги до оформлення наукового есе:

Есе – це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмета.

Мета есе полягає у розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і письмовий виклад власних думок.

Думки автора есе з проблеми викладаються у формі коротких тез, що підкріплюється доказами, тому за тезою слідують аргументи. Краще надавати два аргументи на користь кожної тези: один аргумент здається непереконливим, три аргументи можуть «перевантажити» виклад, виконаний в жанрі, орієнтованому на стислість і образність. При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти:

1. Вступ і висновок повинні зосередити увагу на проблемі (у вступі вона ставиться, у висновку – резюмується думка автора).

2. Необхідними є виділення абзаців, червоних рядків, встановлення логічного зв’язку між абзацами (так досягається цілісність роботи).

3. Стиль викладу: есе властиві емоційність, експресивність, художність. При написанні есе Вам необхідно досягти певних цілей. Коли Ваша розповідь готова, перевірте наступне: Чи відповів я на поставлене запитання? Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки? Чи природно звучить те, що я написав, чи немає помилок?

Науково-популярне есе (до 3-х повних сторінок) надсилаються окремим файлом на електронну адресу оргкомітету – svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: Іванов_есе).

Термін подачі матеріалів до 15 травня 2022 року.

Текст необхідно подавати у форматі Microsoft Word. Основний текст: шрифт – 14, інтервал – 1,5, гарнітура – Times New Roman. Формат аркушів А4. Відступи зліва – 2 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку есе вказуються ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний, 14), справа. Наступний рядок – місце роботи (навчання). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 14, напівжирний), по центру.

Потім, через рядок – основний текст наукового есе.

Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві  в умовах воєнного стану.pdf