Інформація про заклад

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений загальними зборами засновників (протокол № 3від 12.02.99р.) відповідно до наказу базового навчального закладу № 18/1від 20.07.99р. «Про створення Миколаївської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ВМУРоЛ » Україна».

Розташування підрозділу погоджено з місцевими органами самоврядування (лист міського голови м. Миколаїв від 09.07.01р.№974/20/01).

У 2004 році філію реорганізовано в Міжрегіональний інститут без статусу юридичної особи (наказ керівника базового навчального закладу №149 від 26.05.04р.). Відповідно до довідки №578 від 01.07.04р., виданої Головним управлінням статистики у Миколаївській області, інститут включено до єдиного державного реєстру підприємств України ЄДРПОУ).

Метою заснування інституту, відповідно до п. 2.1 Положення, є забезпечення громадянам України можливості отримати вищу освіту за різними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до чинного законодавства, директивних рішень та державних стандартів освіти) на основі традиційних та новітніх форм організації навчання, що надає можливість громадянам отримувати освіту безпосередньо за місцем їхнього проживання. .

Підрозділ діє відповідно до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу » Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яке затверджене 26.05.2004р. та Рішення загальних зборів університету «Україна» від 20.04.04р. (Протокол №1). Зміни та доповнення до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, затверджені Президентом університету 31.12.04р. Зміни та доповнення до Положення про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, затверджені Президентом університету 17.03.06р.

Концепції освітньої діяльності філії та інституту погоджені з начальником Управління освіти і науки та затверджені головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Концепції освітньої діяльності за напрямами, спеціальностями та рівнями підготовки погоджені у встановленому порядку.