Облік і оподаткування

Узагальнений об’єкт діяльності: облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Нині бухгалтер-професіонал має справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями, які призвели до таких результатів. Бухгалтер постійно вивчає альтернативні шляхи ведення справи і використовує свій досвід для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанта дій.

Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.

Один із відомих родоначальників бухгалтерії Лука Пачолі (1445-1515) стверджував: “Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків”. А тому професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

 

Молодший спеціаліст зі спеціальності може обіймати такі посади:

  • конторський службовець (бухгалтерія);
  • обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);
  • касир у банку та інкасатор;
  • бухгалтер;
  • касир-експерт;
  • інспектор з основної діяльності;
  • інспектор-ревізор.

Місця працевлаштування випускників:

Випускник може працювати у структурах Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Державної податкової служби, контрольно-ревізійних управлінь, аудиторських фірм, підприємств та організацій усіх форм власності.