Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Узагальнений об’єкт діяльності: фінансова діяльність підприємств усіх форм власності, фінансових посередників депозитних, контрактно-зберігаючих, інвестиційних, управління фінансами

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 2 роки – денна форма навчання; 2,5 роки – заочна, дистанційна форми навчання

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна

 

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.

Л. Пітер (1919-1990), канадський і американський педагог та літератор

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Світом правлять фінансисти!
Хотілося б, щоб ті, хто управлятиме фінансами у майбутньому, робили це грамотно.

Це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

Фінансист — фахівець, який вільно володіє фінансовими законами, що допомагають правильно та ефективно розпоряджатись фінансовими ресурсами підприємств та особистими грошовими коштами у приватному житті.

Кожна людина стикається в житті з такими категоріями, як гроші, бюджет, податки, позика, відсотки, інфляція. Але в сучасному середовищі не кожен може вміло організувати грошові відносини й уникати фінансові кризи.

Тому наша мета – відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими фахівцями, на підприємствах і в установах державної форми власності, у фінансово-кредитній сфері, чи на недержавних підприємствах різних галузей.

В умовах ринкової економіки фінансист перетворюється на одну з провідних фігур на підприємстві. Він відповідальний за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності вибору того чи іншого способу їх вирішення. Причому, досить часто існують різні варіанти назви цієї посади: «фінансист», «фінансовий менеджер», «менеджер із управління фінансами». Фінансовий менеджер часто входить до складу вищого управлінського персоналу фірми, оскільки бере участь у вирішенні найбільш важливих питань щодо управління фінансовими потоками.

Справжній фінансист повинен знати:
 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали з організації фінансової роботи;
 • економічні аспекти діяльності підприємства;
 • порядок складання фінансових програм, кредитних заявок і кошторисів;
 • нормування оборотних активів;
 • правила довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування та сплати платежів до державного та місцевого бюджетів;
 • порядок формування грошових фондів, фінансування капітального будівництва, ремонту та планування витрат на технічне переоснащення підприємства;
 • порядок фінансових розрахунків;
 • порядок і строки складання звітності про фінансову діяльність підприємства;
 • основи організації виробництва, праці та управління;
 • трудове законодавство.

Фінанси — це величезний океан можливостей

Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, — обирайте спеціальність «Фінанси і кредит»!

Фінансові спеціальності в сучасних умовах господарювання отримали статус престижних і їх послуги потребують державні, комерційні, банківські структури, інвестиційні, страхові компанії.

Освітньо-професійні напрямки діяльності фінансиста:
 • фінансово-кредитний
 • податково-бюджетний
 • інвестиційний
 • нормативно-методичний
 • страховий
 • зовнішньоекономічний
Місце професійної діяльності фахівців з фінансів і кредиту:
 • державні органи територіального і муніципального рівня
 • банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди
 • економічні і фінансові служби підприємств та організацій
Випускник, який одержав освіту за фахом, може працювати на таких посадах:
 • фінансист
 • економіст
 • ревізор
 • аудитор
 • фінансовий аналітик
 • фінансовий менеджер
 • консультант
 • інспектор
 • агент
 • науковий співробітник
 • викладач

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ

Основу освітньої програми підготовки майбутніх фінансистів складають гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни. Поряд із нормативними дисциплінами студенти вивчають низку дисциплін за власним вибором.

 1. Філософія
 2. Культурологія
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4. Правознавство
 5. Історія України
 6. Соціологія
 7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 8. Історія української культури
 9. Політологія
 10. Комунікативний менеджмент
 11. Політична економія
 12. Вища математика
 13. Інформатика та комп’ютерна техніка
 14. Статистика
 15. Економіка підприємства
 16. Фінанси підприємств
 17. Бухгалтерський облік
 18. Екологія
 19. Безпека життєдіяльності
 20. Мікроекономіка
 21. Макроекономіка
 22. Банківська система
 23. Облік в банках
 24. Податкова система
 25. Фінанси
 26. Гроші і кредит
 27. Бюджетна система
 28. Облік у бюджетних установах
 29. Фінансовий облік
 30. Казначейська справа
 31. Основи охорони праці
 32. Фінансовий аналіз
 33. Страхування
 34. Інформаційні системи та технології
 35. Менеджмент