Право

Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

У ТОГО, ХТО ВИРІШИТЬ ВИВЧИТИ ВСІ ЗАКОНИ, НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ЧАСУ ЇХ ПОРУШУВАТИ.
І.В.ГЕТЕ (1749 – 1832) – НІМЕЦЬКИЙ ПОЕТ       (КРАЩЕ ВЖЕ БУКВА ЗАКОНУ, НІЖ ЙОГО ЦИФРИ

Процес соціалізації – це входження особи в правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватися у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

Спеціальність «Право» – це:

 • змога отримати престижну роботу;
 • можливість самореалізації в улюбленій справі та кар’єрний ріст;
 • прийняття правових рішень і здійснення юридичних дій;
 • захист своїх прав та інтересів у суспільстві;
 • формування високої правової культури громадянина;
 • гідний життєвий рівень людини і громадянина.

 

Наші випускники вміють:

 • здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність;
 • користуватись новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, мають відповідний рівень професійної культури;
 • тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти;
 • складати та оформлювати юридичні дослідження;
 • давати кваліфіковані висновки та консультації.